Chlorodes

Productcode
00931-I
Description:

Desinfectiemiddel met Toelatingsnummer 13867 N in Nederland en Toelatingsnummer N-58642 voor Duitsland.

Would you like to order something but don't have an account?
Please contact us.

Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings- en desinfectie- middel in één gang worden behandeld. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Minimale inwerkingstijd 5 minuten.

Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Gebruiks- concentratie: 0,5% (50 ml per 10 liter water).

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

click here